Illustrationer

En del av mina Illustrationer genom åren. Ibland räcker inte text och bild utan man vill ha med sin egen tankebild i sin PR-linje. Det är något som vi diskuterar fram, eventuellt om ni har en teckning etc som ni vill ha producerad i materialet.